Định hướng công tác báo chí tháng 10

Ngày 25.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9, định hướng công tác báo chí tháng 10. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trong tháng 9, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thông tin đậm nét, cập nhật kịp thời, toàn diện các sự kiện, vấn đề nổi bật trong tỉnh về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; việc tiêu thụ nhãn và xúc tiến các hoạt động trao đổi phát triển nông nghiệp; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân,  những điều chỉnh trong hoạt động khám, chữa bệnh; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức đón Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi; công tác phòng, chống thiên tai; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...
 
Định hướng tuyên truyền trong tháng 10. 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin tình hình thời sự, chính trị trong nước và của tỉnh; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9.2.2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng  phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ; tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018, Cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018; tăng cường quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công tác thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông; tiếp tục tuyên truyền thực hiện việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông; tập trung tuyên truyền các hoạt động nhân các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 10... 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu: Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trên cơ sở định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung tuyên truyền, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm phối hợp ban hành quy chế họp báo, thông tin cho các cơ quan báo chí; các cơ quan báo chí tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018, nhiệm vụ, phương hướng những tháng cuối năm; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; các hoạt động của lãnh đạo tỉnh; tập trung tuyên truyền các hoạt động nhân các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 10, tích cực hưởng ứng, tham gia các giải báo chí trong năm 2018...
 
Lê Hiếu
 
;