Hưng Yên: 326 tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị

20:14, 11/09/2018
Theo báo cáo của Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn tỉnh có 326/595 tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 
 
Trong đó có 108 bí thư là thủ trưởng cơ quan; 77 bí thư là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp; 93 bí thư là giám đốc doanh nghiệp; 47 bí thư là thủ trưởng đơn vị trong quân đội, công an; 1 bí thư là thủ trưởng ở loại hình đơn vị khác. 
 
Việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy là thủ trưởng cơ quan, đơn vị giúp cho người đứng đầu cấp ủy, đơn vị nắm toàn diện tình hình chung, tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh tại đơn vị. 
 
Qua đó, tiết kiệm thời gian hội họp, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; quyết định, điều hành công việc nhanh hơn, sát hơn, tập trung hơn.
 
Lê Hiếu
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)