Hưng Yên: Hội nghị báo cáo viên tháng 9

Ngày 25.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9. Bà  Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, từ trần ngày 21.9.2018. 
 
Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
 
Các báo cáo viên cũng đã được thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam trong thời gian gần đây.
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy thông tin một số nội dung Thông cáo đặc biệt của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền trong thời gian tới tập trung vào một số nội dung: Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kết luận số 36-KL/TW ngày 6.9.2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tiếp tục tuyên truyền về các kế hoạch và chương trình hành động về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH của đất nước, của tỉnh, của các ngành, địa phương tháng 9 và 9 tháng năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm; tuyên truyền về kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2013; tuyên truyền các hoạt động, ngày kỷ niệm, ngày lễ của dân tộc, của đất nước, của các ngành, địa phương…
 
Đức Hùng
;