Hưng Yên kết nạp gần 12 nghìn đảng viên mới

18:33, 10/09/2018
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2.2.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 10 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp được gần 12 nghìn đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh lên 67.040 người. 
 
Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tỷ lệ đảng viên mới có trình độ đại học, cao đẳng chiếm trên 70%. Những đảng viên mới kết nạp đều có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, năng nổ với công việc chuyên môn của địa phương, đơn vị công tác. Sau khi kết nạp, các đảng viên đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Lê Hiếu

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)