Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban báo chí tháng 10

20:09, 24/10/2018
Ngày 24.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Toàn
Toàn cảnh hội nghị
Trong tháng 10, các cơ quan báo chí tỉnh đã thông tin kịp thời, toàn diện các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước, trong tỉnh; đăng tải thông tin các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hoạt động của lãnh đạo tỉnh. Tích cực, chủ động thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…; tăng cường số lượng tin, bài thông tin tuyên truyền về mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt.
 
Định hướng một số nội dung tuyên truyền trong tháng 11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tỉnh tập trung tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực, nhất là những nỗ lực của các cấp, các  ngành để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong 10 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018... 
 
Chủ động cập nhật thông tin công tác cảnh báo, phòng, chống thiên tai của các cấp, các ngành, địa phương… Tuyên truyền Đề án số 07-ĐA/TU ngày 26.9.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; kỳ họp HĐND các cấp; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9.2.2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên…
 
Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các hoạt động nhân các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 11. Tiếp tục hưởng ứng, tham gia cuộc thi Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên năm 2018; tập hợp, lựa chọn và hoàn thiện hồ sơ tác phẩm tham gia giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018 gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp, gửi Trung ương và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh một số kết quả nổi bật công tác báo chí tháng 10, việc thực hiện các quy định về phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; tiếp thu một số ý kiến phản ánh tại hội nghị để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. 
 
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đồng thời chú trọng thông tin, phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm; tăng cường tin, bài phản bác, đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái, xấu, độc; định hướng dư luận và nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân trước những âm mưu chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước...
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)