Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự sinh hoạt Chi bộ I thôn Tam Đa

Ngày 5.10, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự sinh hoạt với Chi bộ I thôn Tam Đa, xã Tam Đa (Phù Cừ). 
Các đại biểu dự buổi sinh hoạt
Các đại biểu dự buổi sinh hoạt
Chi bộ I thôn Tam Đa có 73 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt chi bộ đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong tháng 9, tập trung vào các nội dung: Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; công tác văn hóa, xã hội; công tác chính quyền; công tác đoàn thể; công tác vệ sinh môi trường. Trong tháng 10, chi bộ tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân thu hoạch nhanh lúa mùa, sản xuất vụ đông bảo đảm lịch thời vụ, tập trung vào các cây chủ lực, nhất là dưa bao tử xuất khẩu; tiếp tục tăng cường việc quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh để lợi dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phá vỡ mặt bằng sản xuất đất nông nghiệp; chuẩn bị cho công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, hộ làm nông nghiệp có mức thu nhập trung bình; phát động xây dựng Quỹ Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi... 
 
Các đảng viên đã thảo luận và thông qua nghị quyết của chi bộ, đồng thời kiến nghị một số nội dung: Đề nghị tỉnh, huyện tiếp tục chuyển giao KHKT trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, rải vụ cho cây vải lai, hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ vải; quan tâm đầu tư xây dựng đường ra đồng các khu vực chuyển đổi phục vụ sản xuất và tiêu thụ nông sản; đề nghị cấp trên xem xét cân đối lại chỉ tiêu giao về trồng cây vụ đông cho Tam Đa vì phần lớn diện tích đất nông nghiệp trong thôn đã được chuyển đổi sang trồng vải lai...
 
Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ I thôn Tam Đa, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tam Đa nói chung cũng như thôn Tam Đa nói riêng đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Đối với sản xuất nông nghiệp tập trung lãnh đạo chuyển đổi các vùng đất trũng sang nuôi thả thủy sản; phát huy lợi thế về sản xuất nông nghiệp, song song với chuyển đổi cần xác định cây trồng chủ lực; đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết; xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động các hợp tác xã, tạo phong trào thi đua sôi nổi, đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp. 
 
Trong lĩnh vực xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc xã, thôn vận động nhân dân hiến đất làm đường trục xã, yêu cầu khẩn trương thi công để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được thuận lợi; quản lý tốt việc xây nhà ven đường bảo đảm an toàn giao thông, quản lý tốt việc cấp phép xây dựng; chỉ đạo cân nhắc xây dựng đường ra đồng có quy mô phù hợp, tránh gánh nặng chi phí về xây dựng cơ bản. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, cần phát huy điểm thu mua nông sản đã được quy hoạch, từng bước hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, chăm lo giáo dục đào tạo và các hoạt động văn hóa văn nghệ; quản lý tốt các vấn đề phòng, chống tệ nạn xã hội... 
 
Đức Hùng
 
;