Công điện của UBND tỉnh về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

UBND tỉnh vừa có Công điện số 2806/CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
 
Nội dung công điện như sau:
 
Chủ tịch UBND tỉnh điện:
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
 
Căn cứ Công điện số 4500/CĐ-BVHTTDL ngày 4.10.2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý thực hiện nghiêm nghi lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong thời gian 2 ngày (ngày 6 và ngày 7.10.2018), cụ thể như sau:
 
Thực hiện việc treo cờ rủ tại trụ sở cơ quan, công sở. Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ); treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ; dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. 
 
Dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trong thời gian trên.
 
PV
 
;