Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Ngày 12.10, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2018). Dự buổi gặp mặt có ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt
Các đại biểu dự buổi gặp mặt
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng nói chung và ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nói riêng. Năm 2009, cùng với sự thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh được thành lập. Từ khi thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh luôn đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp công tác, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh...
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Huy Bình lưu ý: Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối boanh nghiệp tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã ban hành; đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên và có hiệu quả; khi nhận xét, đánh giá, kết luận, xem xét xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải thận trọng, khách quan, công minh, chính xác; cán bộ làm công tác kiểm tra cần không ngừng học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát và tham mưu với cấp ủy thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng… 
 
Nhân dịp này, các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.
 
Thu Yến
 
;