Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền ở Hưng Yên

17:23, 29/10/2018
Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, giai đoạn 2016 - 2020, công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân như: Giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Lãnh đạo phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Lãnh đạo phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Một trong những yêu cầu trọng tâm được tỉnh xác định để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Hàng năm, UBND tỉnh công bố công khai chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tổ chức, triển khai thực hiện Đề án thí điểm giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 19 cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh gồm 7 sở, 4 UBND cấp huyện và 8 UBND cấp xã được chọn triển khai thí điểm. Việc triển khai các hệ thống một cửa hiện đại đã giúp cho các cá nhân, tổ chức đến cơ quan quản lý nhà nước liên hệ thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi hơn, dễ dàng tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; giúp cơ quan, đơn vị quản lý điều hành hoạt động một cách khoa học, tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính, tạo được sự hài lòng của công dân, tổ chức khi đến giao dịch… Từ đó, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo.
 
Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn được các địa phương triển khai thực hiện sinh động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Các chính sách giảm nghèo, đền bù giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính, các khoản đóng góp của nhân dân, các khoản phí, lệ phí, việc triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh; vốn vay phát triển sản xuất, phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo... đều được tuyên truyền, phổ biến thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh hay các cuộc họp thôn, tổ dân phố, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được triển khai hiệu quả.
Bộ
Bộ phận một cửa xã Quang Vinh (Ân Thi) giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân
Từ công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thêm nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Điển hình như mô hình dân vận khéo “Công tác dân vận chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính về đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử” ở Chi cục Thuế huyện Văn Giang. 
 
Ông Trần Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế  huyện Văn Giang cho biết: Công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký kê khai và nộp thuế có ý nghĩa lớn đối với tập thể, cá nhân, doanh nghiệp vì sẽ giảm thời gian tối đa cho người nộp thuế liên quan đến việc giải quyết thủ tục về thuế. Cụ thể thời điểm năm 2014 khi chưa tiến hành đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử thì thời gian dành cho việc giải quyết thủ tục về thuế của người nộp thuế tại đơn vị là hơn 450 giờ/năm. Năm 2017, sau khi cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử, thời gian dành cho việc giải quyết thủ tục về thuế của người nộp thuế đã giảm xuống còn 117 giờ/năm. 
 
Chị Nguyễn Thị Hương, kế toán Công ty cổ phần HTC Hưng Yên ở xã Long Hưng (Văn Giang) cho biết: Từ khi triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, công ty đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại để thực hiện nghĩa vụ thuế vì có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi thay vì phải đến trực tiếp. Bên cạnh đó, công ty cũng đã được tiếp cận thông tin nhanh chóng, đầy đủ với quy trình rõ ràng, minh bạch hơn. 
 
Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ; từng sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử; thành lập hội đồng tư vấn, bố trí cán bộ tiếp dân, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường công tác dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng phục vụ  các dự án trọng điểm của tỉnh...
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)