Hưng Yên chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XVI

20:31, 23/10/2018
Ngày 23.10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XVI. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Toan
Các đại biểu dự hội nghị
 
Dự kiến kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra trong 3 ngày vào trung tuần tháng 12 năm 2018. 
 
Kỳ họp sẽ tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện kế hoạch giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh năm 2019; việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ... 
 
Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. 
 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và tiến hành nội dung kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu: Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch chủ động, tích cực chuẩn bị đầy đủ nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm thời gian, chất lượng kỳ họp; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp bảo đảm dân chủ, đúng luật, hiệu quả; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến của cử tri gửi các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết theo thẩm quyền; các đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu văn bản, tài liệu để tham gia ý kiến tại kỳ họp...
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)