Hưng Yên: Luân chuyển, điều động 16 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

19:42, 26/10/2018
Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 1.12.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 124 trường hợp; thực hiện luân chuyển, điều động 16 trường hợp (11 cấp trưởng, 5 cấp phó). 
 
Lê Hiếu

 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)