Hưng Yên sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"

17:37, 12/10/2018
Ngày 12.10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" dự. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2018) và 19 năm Ngày dân vận của cả nước (15.10.1999 – 15.10.2018). Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Công tác dân vận được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Ngày 15.10.1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo Dân vận, đăng trên báo Sự thật, nội dung bài báo được coi là cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng. Chính vì vậy, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15.10 hàng năm là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Thời gian qua, công tác dân vận của tỉnh có nhiều thuận lợi, chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.
 
Trong 3 năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, tập trung chỉ đạo phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp đã chủ động thực hiện công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Các cấp chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc định hướng đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung, việc làm, mô hình đã góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các điển hình dân vận khéo. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tính đến hết tháng 9.2018, toàn tỉnh có 373 mô hình "Dân vận khéo" đăng ký mới, trong đó có 364 mô hình tập thể và 9 mô hình cá nhân.
 
Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác dân vận tại cơ sở như: Huy động cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết việc mới, việc khó của địa phương; công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; việc giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về  xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25.10.2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 114 - KL/TW ngày 14.7.2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 16.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; tăng cường công tác dân vận của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo"; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, có những giải pháp thiết thực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là ở các vùng triển khai dự án lớn của tỉnh, vùng đồng bào tôn giáo, những nơi đang có vấn đề nổi cộm, còn khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, lựa chọn đăng ký xây dựng mới các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" phải có tính bền vững, sức lan tỏa và khả năng nhân rộng cao, trọng tâm hướng vào việc thực hiện thắng lợi ba khâu đột phá, các mục tiêu chủ yếu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...
 
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Ban Dân vận Tỉnh ủy; trao Kỷ niệm chương  Vì sự nghiệp dân vận của Ban Dân vận Trung ương tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác dân vận của Đảng; trao Giấy chứng nhận mô hình "Dân vận khéo" tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)