Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở Hưng Yên

18:39, 28/10/2018
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW) và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều phần việc cụ thể với quyết tâm cao để đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Đoàn công tác
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm tình hình, tiến độ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 5.2.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đến nay, có 6 nhiệm vụ đã hoàn thành; 17 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. 
 
Hưng Yên đã sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng HĐND tỉnh (từ 4 phòng thành 2 phòng trực thuộc); hoàn thành sơ kết việc thí điểm mô hình thành lập đảng bộ bộ phận tại thôn có nhiều chi bộ, đông đảng viên; thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện có 6 địa phương đã phân công và bổ nhiệm là các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Phù Cừ, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. 
 
UBND tỉnh đã có quyết định đối với 6 sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện sáp nhập, tổ chức lại mỗi đơn vị giảm 1 phòng trực thuộc.
 
Các ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng xong dự thảo chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25.7.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.
 
UBND các huyện Ân Thi, Văn Lâm, Mỹ Hào giải quyết cơ bản các trường hợp hợp đồng lao động khối chính quyền.
 
Theo Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 5.2.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW có 2 nhóm với 5 nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện xong trong năm 2018. Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện. 
 
Toàn tỉnh đã có 9 huyện, thành phố đã ban hành Quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng. 
 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã rút ngắn tiến độ thực hiện trước thời hạn việc hợp nhất Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên và Trường cao đẳng Sư phạm Hưng Yên thành Trường cao đẳng Phố Hiến. 
 
UBND tỉnh bàn giao nguyên trạng biên chế, trụ sở, cơ sở vật chất của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh về Bộ Công Thương...
 
Ông Lê Trí Viễn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Cừ cho biết: Đến nay, huyện Phù Cừ đã thực hiện xong việc rà soát các trường hợp hợp đồng lao động trong khối chính quyền; phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trong tháng 8.2018; chỉ đạo thực hiện Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; rà soát, xây dựng kế hoạch giảm số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố ở 7 thôn; thành lập mới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong tháng 7.2018...
lÃNH
Lãnh đạo huyện Tiên Lữ rà soát các thôn, khu dân cư chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số
Ông Doãn Anh Quân, Bí thư Huyện ủy Tiên Lữ chia sẻ: Bên cạnh những nhiệm vụ đã thực hiện xong, huyện đã và đang tiến hành thực hiện Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở 1 xã; bố trí, sắp xếp chi hội trưởng chi hội người cao tuổi đồng thời là chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ thôn; sắp xếp và tổ chức lại, từng bước thực hiện tinh giản biên chế đối với viên chức kế toán các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập; sáp nhập bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường của huyện vào Hạt giao thông huyện; sáp nhập 22 thôn, khu dân cư chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số… 
 
Ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW là những nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan trực tiếp đến con người, đến bộ máy hoạt động của cả hệ thống chính trị. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, để phục vụ nhân dân tốt hơn. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Những việc đã rõ theo quy định của Trung ương thì thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định thì mạnh dạn thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, chờ đợi; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương. 
 
Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu đề xuất Trung ương kịp thời sửa đổi, bổ sung một số quy định, hướng dẫn cho phù hợp với việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là việc sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo; nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ đối với các chức danh kiêm nhiệm, cán bộ dôi dư do sắp xếp... 
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)