Khoái Châu có 7 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn

Thực hiện Kế hoạch số 88 - KH/TU ngày 5.2.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 24 - Ctr/TU ngày 5.2.2018 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến thời điểm này, huyện Khoái Châu đã thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy đồng thời giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND xã tại xã Việt Hòa, nâng tổng số 19/25 xã, thị trấn đã thực hiện mô hình này; 7 thôn thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; hợp nhất, sáp nhập 8 cơ sở giáo dục; đã thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.
 
Huyện đã và đang tiến hành thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở 3 xã; chi hội trưởng chi hội người cao tuổi đồng thời là chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ thôn; chuyển đổi Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật sang mô hình tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên; sắp xếp và tổ chức lại, từng bước thực hiện tinh giản biên chế đối với viên chức kế toán các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập; sáp nhập bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường của huyện vào Hạt giao thông huyện; sáp nhập 35 thôn, khu dân cư chưa đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số…
 
Đào Doan
;