Yên Mỹ: 18/85 thôn có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn

17:17, 29/10/2018
Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện Yên Mỹ đã xây dựng đề án Bí thư chi bộ đồng thời làm trưởng thôn. 
 
Theo đánh giá rà soát tại đề án, toàn huyện có 85 thôn và 110 bí thư chi bộ. Tính đến nay, huyện Yên Mỹ đã thực hiện được 18/85 thôn có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.
 
Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ đang lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, phấn đấu đến tháng 5.2019 sẽ thực hiện xong ở 100% số thôn trong huyện.
 
Phương Minh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)