Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019

19:07, 08/01/2019
Ngày 8.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
v
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành các quyết định, quy định, đề án, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị theo phân cấp; triển khai xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tham mưu kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ bảo đảm nguyên tắc, khách quan, công khai, đúng quy trình, quy định. 
 
Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên luôn được quan tâm, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Công tác thông tin, tổng hợp chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề được bảo đảm. 
b
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng" tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng
Năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp chuẩn bị một bước nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kịp thời tham mưu, cụ thể hóa, triển khai và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhân sự HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiêu chuẩn, số lượng, đại biểu; tiếp tục tham mưu, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương; bảo đảm chất lượng, thời gian đối với những nhiệm vụ thường xuyên như: Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, bảo vệ chính trị nội bộ, củng cố tổ chức đảng, đảng viên...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.
v
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hưng trao Giấy khen của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII có lộ trình, đúng quy định, đạt kết quả cao; hoàn thành chất lượng các chương trình, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp giao; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ kịp thời, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai các hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy tham mưu với cấp ủy thực hiện công tác quy hoạch cán bộ chặt chẽ, đúng quy định; điều chỉnh bổ sung quy chế theo khung quy chế mới do Trung ương ban hành; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng...
 
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng" tặng các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng. 
 
Lê Hiếu 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)