Các huyện: Ân Thi, Mỹ Hào triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019

21:16, 29/01/2019
* Ngày 29.1, Huyện ủy Ân Thi tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự. 
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2018, các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên khu vực nông thôn và các loại hình doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng. 
 
Trong năm, toàn huyện đã kết nạp 151 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định. Công tác dân vận của Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. 
 
Qua kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018, toàn huyện có 18% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,1%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 68,5%... 
 
Năm 2019, huyện tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...
 
Tại hội nghị, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 đã được khen thưởng.  
 
* Ngày 29.1, Huyện ủy Mỹ Hào tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
Các
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Hào và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
 
Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện bảo đảm dân chủ và đúng quy định. Trong năm, toàn huyện kết nạp 106 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 5.583 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. 
 
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm, toàn huyện có 39 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không có cơ sở đảng yếu kém; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,33%... Công tác dân vận của Đảng, của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương... 
 
Năm 2019, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp 140 đảng viên mới trở lên; trên 90% số đảng viên dự xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện; triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước. 
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Hào tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM tiêu biểu; tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019. 
 
PV

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)