Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Nghiên cứu, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

19:04, 10/01/2019
Ngày 10.1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề. Trong đó, tập trung vào chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
 
Mục đích của việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp…
 
Thu Yến
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)