Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

18:39, 09/01/2019
Ngày 9.1, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ngành, địa phương tham mưu xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được các ngành, các cấp tổ chức tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, làm nổi bật giá trị lịch sử của các phong trào thi đua yêu nước. Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp có nhiều đổi mới, chủ động trong tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng thực hiện tốt. 
 
Các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Điển hình như các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau"… Trong năm, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 55.463 trường hợp, tỷ lệ khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp chiếm trên 21%. 
 
Năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu xây dựng hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thiết thực chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước, coi trọng thi đua lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng...
 
 Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)