Hưng Yên dự hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I

20:00, 02/01/2019
Ngày 2.1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2019. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Ccá
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Trong quý IV năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu cấp ủy đảng triển khai các nội dung kết luận, quy định liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có kết quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tham mưu cấp ủy triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng...
 
Quý I năm 2019, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào các nhiệm vụ: Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai các hoạt động của các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, đồng thời chuẩn bị tốt công tác nhân sự nhiệm kỳ tới; tham mưu thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chuẩn bị lễ trao Giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ ba năm 2018...
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm rõ thêm kết quả cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2018; đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu: Trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu thực hiện các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII; triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện chương trình công tác năm 2019; tham mưu thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghiên cứu tổng kết Điều lệ Đảng; rà soát đội ngũ cán bộ để kiện toàn cấp ủy các cấp; chú trọng công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng, chế độ, chính sách cán bộ; tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên...
 
Lê Hiếu

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)