Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2018

17:44, 10/01/2019
Ngày 10.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng. 
Các
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, triển khai "Năm dân vận chính quyền"; tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. 
 
Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" có nhiều đổi mới và lan tỏa sâu rộng. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…
 
Năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận tập trung tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu với Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019” với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá"; nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách mới được ban hành; chủ động nắm tình hình dân tộc, công tác tôn giáo; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận...
 
Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2019”.
 
Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Tuyến đề nghị: Hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh chủ động tham mưu triển khai công tác dân vận năm 2019; nắm chắc tình hình cơ sở hơn nữa; tăng cường tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân phải khách quan, công tâm; tham mưu giúp cấp ủy đôn đốc việc tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã ở những huyện còn lại; quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Các đơn vị, địa phương chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm để nhân dân vui xuân, đón Tết.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)