Văn phòng Tỉnh ủy triển khai công tác xây dựng Đảng và công tác văn phòng năm 2019

19:35, 30/01/2019
Ngày 30.1, Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác văn phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự.
CÁC
Các đại biểu dự hội nghị
Năm 2018, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy tỉnh, trực tiếp là Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
Trong đó, Đảng ủy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc được nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Chất lượng công tác chuyên môn ngày càng được nâng cao. Công tác tham mưu, tổng hợp, công tác phục vụ đáp ứng tốt yêu cầu của cấp ủy. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố và phát triển, hoạt động hiệu quả, thiết thực…
 
Triển khai công tác xây dựng Đảng và công tác văn phòng năm 2019, Đảng bộ, Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, công tác xây dựng Đảng tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 2 chi bộ trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
 
Về công tác văn phòng, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp; công tác tài chính Đảng; công tác quản trị, lưu trữ; công tác công nghệ thông tin - cơ yếu... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiểm soát phát hành văn bản; đôn đốc, phối hợp tổ chức các hội nghị, chương trình làm việc của Tỉnh ủy; xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, cơ quan văn hóa; chăm lo, nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động...
 
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Văn phòng Tỉnh ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)