Yên Mỹ tổng kết công tác xây dựng chính quyền năm 2018

21:08, 29/01/2019
Ngày 29.1, huyện Yên Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng chính quyền năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử. 
v
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2018, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được chính quyền các cấp huyện Yên Mỹ chủ động thực hiện nghiêm túc.
 
Chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai kịp thời và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
UBND huyện đã ban hành nhiều quyết định, văn bản chỉ đạo các phòng, ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác xây dựng chính quyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính quyền các cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 
Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt kế hoạch giao; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến; hoạt động cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống người dân được nâng lên.
 
 Trong năm, huyện đề nghị UBND tỉnh công nhận chính quyền trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh cho 3 chính quyền cấp xã; 7 chính quyền cơ sở cấp xã đạt trong sạch, vững mạnh cấp huyện.
 
Năm 2019, huyện phấn đấu 80% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh cấp huyện, trong đó có 20% số chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh; chính quyền huyện đạt trong sạch, vững mạnh cấp tỉnh. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu: Trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng chính quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về số lượng và chất lượng; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường xử lý vi phạm đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chú trọng hơn nữa công tác vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Chính quyền các cấp cần tập trung xử lý đơn thư, khiếu nại; chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Nhân dịp này, UBND huyện Yên Mỹ trao danh hiệu chính quyền trong sạch, vững mạnh cấp huyện cho 7 chính quyền cấp xã; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chính quyền năm 2018 được khen thưởng.
 
Phạm Đăng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)