Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành, hội

19:40, 08/03/2019
Ngày 8.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, hội năm 2019. Các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.
Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019
Ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019
Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng UBND tỉnh và các sở, ngành, hội trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng văn bản chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo bảo đảm hiệu quả, kịp thời. 
 
Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, UBND tỉnh và các sở, ngành, hội đã tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền, biểu dương kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân… qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, hội năm 2019 nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng và toàn dân đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần để các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình phối hợp đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin giữa các đơn vị; đưa công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, công tác khoa giáo trở thành nền nếp, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống báo cáo viên; các ngành, địa phương giải quyết kịp thời, có kết luận rõ ràng, khách quan và cung cấp thông tin, tài liệu khi có vấn đề gây bức xúc trong nhân dân để Ban Tuyên giáo kịp thời định hướng và tổ chức tuyên truyền.  
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)