Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên dự hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ Sáu

20:47, 31/03/2019

Ngày 30.3, tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ Sáu (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với chủ đề “Kinh nghiệm đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh và các kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương". Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

b
Ông Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tham luận tại hội nghị


Phát biểu đề dẫn, ông Trần Văn Túy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ra đời từ năm 2015 đến nay đã phát huy hiệu quả quan trọng, tạo lập tiền đề vững chắc cho đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Tuy nhiên, qua quá trình thực tiễn đã phát sinh những hạn chế, dẫn tới chưa thật sự phát huy hết vai trò, hiệu quả của một số hoạt động như: Việc chất vấn, giải trình; tiếp xúc cử tri; hoạt động của Thường trực, các Ban, tổ, nhóm ở HĐND cấp xã; giám sát của Tổ đại biểu HĐND; thẩm quyền của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp; vai trò, tổ chức của cơ quan tham mưu hoạt động HĐND các cấp… 


Theo ông Trần Văn Túy: Các ý kiến tham luận từ Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố tại hội nghị sẽ là những ý kiến thực tiễn, chất lượng để đóng góp vào những kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương sắp tới. Đồng thời, hội nghị cũng là dịp để đại biểu dân cử ở các địa phương trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm tốt nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Phát biểu tham luận tại hội nghị về nội dung “Thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp”, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Thực hiện tốt công tác này, sẽ giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương phát sinh giữa hai kỳ họp; kịp thời, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra tại địa phương. Tuy nhiên, hiện nay đang tồn tại sự bất cập và thiếu đồng bộ giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành khác khi quy định thẩm quyền của Thường trực HĐND trong giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. 


Theo quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và văn bản hướng dẫn thực hiện không giao thẩm quyền cho Thường trực HĐND tỉnh trong việc trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Cụ thể, Điều 104 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND là đề xuất, chuẩn bị kỳ họp, tổ chức giám sát và một số công việc khác; trong khi đó, một số luật và văn bản quy phạm lĩnh vực chuyên ngành như Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17.11.2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập… thì giao thẩm quyền cho Thường trực HĐND tỉnh. Việc quy định thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp chưa được làm rõ, đầy đủ và thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật; gây khó khăn cho việc áp dụng và thực hiện, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là những nhiệm vụ cấp bách. Bên cạnh đó, việc thực hiện của các địa phương cũng không thống nhất, mỗi địa phương áp dụng một văn bản.


Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương, HĐND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật. Các quy chế trên ban hành theo hướng cải cách hành chính, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trên cơ sở đúng quy định pháp luật về nội dung, thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Việc xem xét, cho ý kiến, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được chú trọng. Mỗi năm, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên xử lý khoảng 50 - 60 văn bản đề nghị của UBND tỉnh, nội dung tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Phân bổ chi tiết kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, cho ý kiến về  bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chế độ thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27.4.2010 của Chính phủ…


Công tác giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ tại hội nghị Thường trực HĐND tỉnh. Khi tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh đều mời lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, lãnh đạo chuyên trách các Ban, Văn phòng phòng HĐND tỉnh và một số sở, ngành có liên quan trực tiếp báo cáo, giải trình, làm rõ những vấn đề xin ý kiến; ngay sau hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản gửi UBND tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện, đồng thời giao Văn phòng tổng hợp để báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 


Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng cụ thể hóa thẩm quyền của HĐND theo hướng cải cách hành chính, vừa bảo đảm thẩm quyền của HĐND, vừa tạo điều kiện để tranh thủ thời cơ, bứt phá để phát triển; bổ sung quy định HĐND ủy quyền Thường trực HĐND cùng cấp giải quyết một số vấn đề cụ thể, cần thiết phát sinh giữa hai kỳ họp, để tạo sự linh hoạt, chủ động trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện các Luật chuyên ngành và Nghị định hướng dẫn để Thường trực HĐND giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp ở địa phương. Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương rà soát lại các Nghị định, Thông tư để điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa có, chưa phù hợp hoặc Luật đã giao nhưng chưa cụ thể hóa trong các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, để tạo sự thống nhất, đồng bộ, tạo điều kiện để HĐND, Thường trực HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.


Kết thúc phần tham luận hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương chuyển giao việc đăng cai tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ Bảy, nhiệm kỳ 2016-2021 cho Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam vào cuối năm 2019.


PV – CTV


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)