Hưng Yên: Giao ban ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý I

16:42, 29/03/2019

Ngày 29.3, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý I năm 2019. Ông Trần Quốc Toản, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

t
Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy triển khai, quán triệt nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Trong đó, thực hiện điều 30 Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra đối với 4 tổ chức đảng và 13 đảng viên; ủy ban kiểm tra cấp huyện tham mưu với cấp ủy kiểm tra 21 tổ chức đảng và 24 đảng viên; đảng ủy cơ sở và chi bộ kiểm tra 49 tổ chức đảng và 88 đảng viên... Thực hiện có nền nếp nhiệm vụ giám sát thường xuyên; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn thư theo thẩm quyền; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm những trường hợp vi phạm. 


Nhiệm vụ trọng tâm quý II được xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; xử lý công minh, chính xác, kịp thời đảng viên vi phạm kỷ luật; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, không để phát sinh vụ việc phức tạp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, cấp ủy các cấp. Thực hiện có nền nếp các quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, nhất là với các cơ quan nội chính.


Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản yêu cầu: Thời gian tới Ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần tích cực tham mưu với cấp ủy tổ chức quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng. Tập trung phối hợp với cơ quan công an, quân sự để nắm chắc tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là an ninh nông thôn. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát công vụ đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên. Đồng thời cũng lưu ý ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng kịp thời nắm bắt, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo một cách minh bạch, triệt để, đúng thẩm quyền. 

Lệ Thu  Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)