Hưng Yên: Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh 

21:11, 28/03/2019

Ngày 28.3, tại Thanh tra tỉnh diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các
Các đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị đều thể hiện đầy đủ trách nhiệm, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; chú trọng xem xét, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế việc trùng lặp đối tượng thanh tra, kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, trao đổi thông tin, tài liệu khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và đề nghị biện pháp xử lý. 


Việc phối hợp trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả công tác phối hợp giữa các đơn vị đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.


Trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ; xem xét, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người xảy ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; duy trì thường xuyên việc đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp...

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đại biểu dự hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; rà soát, thực hiện nền nếp, thường xuyên, nghiêm túc quy chế phối hợp; xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát phù hợp, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy; chú trọng công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên...


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)