Kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 và đầu năm 2019 tại huyện Mỹ Hào và Sở Nội vụ

21:22, 28/03/2019

Ngày 28.3, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do ông Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 và đầu năm 2019 tại huyện Mỹ Hào và Sở Nội vụ. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc tại Sở Nội vụ; cùng dự có bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Toàn
Toàn cảnh buổi làm việc tại Sở Nội vụ

Trong năm 2018 và đầu năm 2019, công tác dân vận của chính quyền tại huyện Mỹ Hào có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sát cơ sở, gần dân, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", quan tâm chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 


Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tăng cường tổ chức hòa giải, duy trì đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân về những vấn đề được dư luận quan tâm như: Đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới... 


Cũng từ năm 2018 đến nay, công tác dân vận tại Sở Nội vụ có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần cùng với các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế có nhiều chuyển biến. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính, góp phần xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh. 


Phát biểu tại nơi kiểm tra, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đề nghị: Huyện Mỹ Hào và Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua công tác dân vận chính quyền, góp phần giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức công vụ, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng... Kiến nghị của huyện Mỹ Hào và Sở Nội vụ sẽ được đoàn chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. 


* Ngày 28.3, đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc tại huyện Khoái Châu và Tỉnh đoàn nhằm hoàn thiện Đề tài cấp quốc gia “Thực trạng phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời gian qua; hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, những kinh nghiệm và mô hình mới. Các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế trong thời gian tới”.


Theo báo cáo của huyện Khoái Châu, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện có 305 lượt tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, gần 6 nghìn lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Tại Tỉnh đoàn, từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành 438 văn bản chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện tốt công tác thanh vận thông qua các phương thức: Tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác cán bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Thực hiện tốt công tác dân vận nói chung, thanh vận nói riêng, trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình thanh vận phù hợp với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và xu thế phát triển hiện nay.


Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã tham gia thảo luận những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phương thức lãnh đạo của Đoàn đối với công tác thanh vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế trong thời gian tới; khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận, thanh vận.


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)