Kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, đầu năm 2019 và khảo sát, nghiên cứu Đề tài cấp quốc gia tại Hưng Yên

16:40, 29/03/2019

Ngày 29.3, tại trụ sở UBND tỉnh, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do ông Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018, đầu năm 2019 và khảo sát, nghiên cứu Đề tài cấp quốc gia “Thực trạng phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời gian qua; hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, những kinh nghiệm và mô hình mới. Các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế trong thời gian tới” tại Hưng Yên. 
 

Toàn cảnh hội  nghị
Toàn cảnh hội  nghị

Tiếp và làm việc với đoàn có các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.


Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 và đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận được nâng lên, thể hiện rõ trong công tác quản lý, điều hành, thực thi công vụ. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước đã làm tốt công tác cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận bằng các quyết định, kế hoạch, đề án cụ thể, sát với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và được triển khai, thực hiện có hiệu quả. 


Công tác tổ chức, quản lý, điều hành được công khai, minh bạch, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức; việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đều lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Công tác cải cách hành chính được chính quyền đẩy mạnh, các thủ tục hành chính được thực hiện đơn giản hóa; tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết tích cực. Công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân kịp thời, có hiệu quả…


Về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều đổi mới, chủ động, thiết thực, hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp và thu hút sự tham gia, hướng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với nhiều mô hình mới, cách làm hay. Công tác dân vận góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.


Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng làm rõ thêm với đoàn công tác một số nội dung về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về thực hiện công tác dân vận của Đảng và "Năm dân vận chính quyền" 2018; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với công tác dân vận; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện công tác dân vận; việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính; các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chính sách về tinh giản biên chế; chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội...


Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh trong thực hiện công tác dân vận, đồng thời đề nghị Hưng Yên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng và "Năm dân vận chính quyền" 2019; đẩy mạnh thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng để sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống; tăng cường gần dân, sát dân để giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận các cấp...


* Cùng ngày, đoàn kiểm tra của Trung ương do ông Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” tại Thanh tra tỉnh. Dự buổi làm việc có các ông, bà: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...

Các
Các đại biểu tại buổi làm việc

Thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân. Năm 2018 và quý I năm 2019, các cơ quan của tỉnh đã tiếp nhận trên 3,2 nghìn đơn, trong đó có 49 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; còn lại chủ yếu là đơn đề nghị hoặc trùng lặp, nặc danh... các đơn được hướng dẫn xử lý theo quy định.


Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã phối hợp rà soát vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố và các sở, ngành giải quyết dứt điểm. Trong năm 2018 và quý I năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, thành phố và các sở, ngành đã tiếp hàng nghìn lượt công dân. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đề nghị làm rõ hơn kết quả, tồn tại và những kiến nghị về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; việc cập nhật, tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo... 


Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra Hà Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Những thông tin thu thập. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền pháp luật; nêu cao đạo đức công vụ, trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, bồi dưỡng nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tiếp công dân; phát huy vai trò của các tổ hòa giải và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở...


Lê Hiếu - Đức HùngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)