Ngày 27.3, tiến hành kỳ họp thứ Tám-HĐND tỉnh khóa XVI

20:27, 11/03/2019
Theo Thông báo số 93/TB-HĐND ngày 7.3.2019 của Thường trực HĐND tỉnh về kỳ họp thứ Tám-HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề)-HĐND tỉnh khóa XVI được tiến hành trong 1/2 ngày 27.3.2019 (thứ tư), khai mạc lúc 8 giờ để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng của HĐND tỉnh khóa XVI.
 
Báo Hưng Yên điện tử sẽ cập nhật thông tin nội dung kỳ họp tới bạn đọc.
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)