Xã Phan Sào Nam: Củng cố hệ thống chính trị ở địa bàn thôn

16:40, 12/03/2019
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ nông thôn, Đảng uỷ xã Phan Sào Nam (Phù Cừ) đã thực hiện nhiều giải pháp và mang lại kết quả tích cực trong việc sắp xếp các chi bộ nông thôn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Khắc phục được tình trạng một thôn có nhiều chi bộ, thiếu sự thống nhất giữa các ban chi uỷ trong thôn với trưởng thôn trong quá trình ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết, sau khi sáp nhập các chi bộ trong một thôn, Đảng bộ xã đã giảm được đầu mối, chất lượng sinh hoạt Đảng được nâng lên, vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ  phát triển KT - XH ở mỗi thôn ngày càng rõ nét. 
Cán
Cán bộ, công chức xã Phan Sào Nam (Phù Cừ) tổng hợp số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và các thôn
Trước tháng 3.2017, Đảng bộ xã Phan Sào Nam có 10 chi bộ nông thôn (chi bộ khu dân cư) trong tổng số 15 chi bộ trực thuộc; trong đó thôn Trà Bồ có 4 chi bộ, thôn Ba Đông có 3 chi bộ, thôn Phú Mãn có 2 chi bộ. Ngoài ra, thôn Ba Đông trưởng thôn chưa phải là đảng viên. Do một thôn có nhiều chi bộ nên thiếu thống nhất giữa cấp uỷ với trưởng thôn trong thực hiện một số nhiệm vụ; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, vai trò của chi bộ khu dân cư chưa rõ nét, việc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng, an ninh của chi bộ thiếu toàn diện, lúng túng trong cụ thể hoá nghị quyết của cấp uỷ cấp trên và điều kiện thực tế của thôn. Mặt khác, ở địa phương trưởng thôn chưa là đảng viên thì việc tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc cụ thể hoá thành nội dung công tác ở chi bộ còn những bất cập, việc nắm bắt tình hình còn nhiều hạn chế, từ đó định hướng về nhiệm vụ ở thôn hiệu quả không cao.
 
Trước thực trạng đó, để thực hiện hiệu quả việc sáp nhập các chi bộ khu dân cư bảo đảm mỗi thôn có một chi bộ cũng như thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ Phù Cừ, tháng 3. 2017, Đảng uỷ xã xây dựng nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức thực hiện bảo đảm đồng bộ ở tất cả các thôn. Tuy nhiên, bước đầu triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn như: Một số nơi còn có hiện tượng tư tưởng dòng họ cục bộ, ảnh hưởng tới phương án nhân sự; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn băn khoăn về khối lượng công việc nhiều, chính sách đãi ngộ còn thấp... Trước những khó khăn đó, với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Đảng uỷ xã đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp. Trong tất cả các cuộc họp, cuộc làm việc tại cơ sở thôn, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đều dành thời gian để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cũng được địa phương quan tâm. Đặc biệt, trong việc triển khai thực hiện, Đảng uỷ xã chú trọng đến việc phải nêu cao quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề, họp dân để lắng nghe ý kiến đảng viên, nhân dân kết hợp tuyên truyền giải thích, tạo sự đồng thuận chung.  
 
Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", đến cuối năm 2018, xã hoàn thành việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ở tất cả 4 thôn; kiện toàn trưởng ban công tác Mặt trận tham gia cấp uỷ chi bộ thôn; hoàn thành việc bố trí, sắp xếp chi hội trưởng chi hội người cao tuổi đồng thời là chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ thôn.
 
Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Công Hải cho biết: Mặc dù thời gian triển khai thực hiện chưa dài để đánh giá đầy đủ hiệu quả về việc sáp nhập các chi bộ bảo đảm mỗi thôn có một chi bộ và mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn nhưng có thể khẳng định việc thực hiện được đồng bộ trong điều kiện không ít khó khăn là một thành công của xã trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đây, không chỉ thể hiện sự mạnh dạn đổi mới của Đảng uỷ xã trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà còn phù hợp với chủ trương chung của Trung ương; đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Sau khi các chi bộ được sáp nhập bảo đảm mỗi thôn có một chi bộ đã tạo được sự thống nhất cao trong mối quan hệ công tác giữa ban chi ủy, bí thư chi bộ, trưởng thôn và các chi hội đoàn thể trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương.
 
Hoàng Bền 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)