Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất năm 2019

20:30, 23/04/2019

Ngày 23.4, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất năm 2019. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

 

Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019, các thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh thống nhất với các nội dung hoạt động trọng tâm gồm: Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua – khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp tuyên truyền kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX; tham mưu với UBND tỉnh sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trước mắt, tập trung thực hiện các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã xem xét, cho ý kiến, bỏ phiếu đề nghị tặng thưởng Huân chương đối với 7 tập thể, 17 cá nhân; đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 tập thể, 19 cá nhân và tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với 11 tập thể.


Lệ ThuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)