Hưng Yên hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã

20:48, 02/04/2019

Theo tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến ngày 31.3, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã. 


Trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố  đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các địa phương trong việc triển khai, tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã. 


Thời điểm này, các địa phương đang tích cực chuẩn bị các bước tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Thanh Huyền
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)