Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại thành phố Hưng Yên

20:37, 03/04/2019

Ngày 3.4. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại thành phố Hưng Yên về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 14.4.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 27.2.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ông Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên.

 Toàn cảnh buổi kiểm tra
Toàn cảnh buổi kiểm tra


Thời gian qua, thành phố Hưng Yên đã tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực  nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Công tác tuyển dụng cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính; xây dựng, thực hiện các chế độ định mức tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp và việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. 


Đến nay, thành phố Hưng Yên không có tổ chức đảng hoặc cá nhân nào có hành vi tham nhũng phải xem xét xử lý.


Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Huy Bình đề nghị: Trong thời gian tới, thành phố Hưng Yên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm, chú trọng tới các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: Quản lý đất đai, phân bổ ngân sách, các khoản thu, chi của các địa phương, đơn vị, công tác cán bộ; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc kê khai tài sản của cán bộ... 


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)