Mỹ Hào thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 18 cán bộ 

20:45, 02/04/2019

Ngày 2.4. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại huyện Mỹ Hào về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 14.4.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 27.2.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26.12.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Toàn cảnh buổi kiểm tra
Toàn cảnh buổi kiểm tra


Từ năm 2017 đến nay, huyện Mỹ Hào đã tổ chức 36 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 18 cán bộ theo thẩm quyền, kiến nghị xử lý 10 trường hợp. 


Công tác tuyên truyền, đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân, minh bạch các chính sách của tỉnh, huyện có nhiều chuyển biến, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện các chính sách về giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...


Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, xét xử các vụ án, đối tượng vi phạm là cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Đảng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đề nghị: Trong thời gian tới, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy lãnh đạo đáp ứng nhiệm vụ chính trị khi thành lập thị xã Mỹ Hào; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp; công khai về quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác cán bộ; tổ chức tốt việc giám sát thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra; kê khai tài sản của cán bộ; nâng cao vai trò phản biện, giám sát của nhân dân và thực hiện tốt công tác đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở...


Lê HiếuNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)