Tháng 4, Hưng Yên sẽ tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo 

19:58, 04/04/2019

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo. 


Mục đích nhằm thông tin tới cử tri về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh những năm gần đây, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh thời gian tới; tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 19), Chương trình hành động 24-Ctr/TU ngày 5.2.2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19. Đồng thời, lắng nghe ý kiến của cử tri về tình hình và giải pháp khắc phục tình hình thiếu cơ sở trường, lớp học, thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giáo dục - đào tạo của tỉnh... 


Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo. Cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân dân và phụ huynh học sinh các cấp học của 10 huyện, thành phố tham dự.


Để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đơn vị triển khai thực hiện.


Dự kiến, các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về giáo dục và đào tạo sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4.2019. 


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)