Thông báo của UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao 

20:20, 12/04/2019

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ( ngày 10.3 âm lịch), kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2019) và Ngày Quốc tế Lao động 1.5, UBND tỉnh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao như sau:


1. Các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định.
Thời gian treo cờ:


- Đợt 1: Ngày 14.4.2019 (tức ngày 10.3 âm lịch)


- Đợt 2: Từ ngày 30.4.2019 đến hết ngày 1.5.2019


2. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan, UBND các cấp chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí, tổ chức các hoạt động văn hóa công cộng phù hợp ở các khu dân cư bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.


UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, thực hiện.


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)