Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Đoàn công tác của tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại tỉnh

17:16, 09/05/2019

Ngày 9.5, Đoàn công tác của tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh về công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Điều lệ Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.


Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

 

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên báo cáo với đoàn công tác những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể; công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, hình thức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được đổi mới. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tiến hành đồng bộ trên các mặt tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng. Công tác dân vận của Đảng, của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 3 nghìn lượt tổ chức đảng và gần 5 nghìn lượt đảng viên; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 56 tổ chức đảng và trên 1 nghìn đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 363 tổ chức đảng và gần 1,6 nghìn đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm…


Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng theo hướng ngắn gọn, thiết thực; tập trung chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ… 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII), các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy thực hiện nghiêm chủ trương: Giảm  2 lãnh đạo cấp phó trong 6 cơ quan; quy định số người, trưởng phòng và phó trưởng phòng/phòng và tương đương; mục tiêu đến năm 2021, mỗi cơ quan giảm tối thiểu 10% số người làm việc hưởng lương từ ngân sách so với biên chế được giao năm 2015; thực hiện thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh… Đối với huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện một số mô hình thí điểm: Chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời thực hiện việc sáp nhập các chi bộ thôn, tổ dân phố… Đối với UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.


Mục tiêu của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh là: Xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh về chính trị; tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức và công tác cán bộ; xây dựng Đảng về đạo đức; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


Đối với việc thực hiện Điều lệ Đảng, trên cơ sở Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã cụ thể hóa để tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng cấp mình và bảo đảm theo đúng quy định. 


Tại buổi làm việc, các đại biểu của tỉnh đã tham gia nhiều ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.


Dưới sự điều hành của đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, các thành viên trong đoàn công tác đề nghị tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo của Đảng.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội; những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh hiện nay: Thu ngân sách tăng hàng năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao hơn mức trung bình cả nước; phấn đấu hết năm 2019, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; các cụm, khu công nghiệp phát triển theo hướng bền vững; hình thành nhiều khu đô thị lớn. Có nhiều chính sách quan tâm đến đời sống nhân dân. Công tác xây dựng Đảng đã xác định, lựa chọn những đột phá, trọng tâm trong quá trình thực hiện… 


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng; công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Đồng chí tiếp thu những đóng góp sâu sắc trên cơ sở thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng của tỉnh. Đồng thời đề nghị tỉnh chuẩn bị tốt các báo cáo của tỉnh chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ tới và tham gia đóng góp các báo cáo của Trung ương; lưu ý giải quyết tốt các vấn đề hiện nay trong công tác xây dựng Đảng như: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng; xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức; quá trình xây dựng phải đáp ứng yêu cầu tình hình mới; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; lựa chọn, đào tạo cán bộ trẻ; tăng cường đối thoại, lắng nghe, giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân; quan tâm đến chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trong phát triển kinh tế, xã hội...


Đào Doan - Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)