Hội nghị Báo cáo viên tháng 5

21:01, 24/05/2019

Ngày 24.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 5.2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt 3 chuyên đề: Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tình hình và công tác bảo vệ môi trường, nhất là tình hình rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây.


Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 6, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu tập trung vào một số nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 6 tháng cuối năm 2019; kết quả Hội nghị lần thứ mười BCH Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục tuyên truyền về đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII); tuyên truyền về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, công tác thông tin đối ngoại và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm  trong tháng 6.2019.


Đức Hùng


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)