Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến về thủ tục hành chính 

20:01, 14/05/2019

Ngày 14.5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 4 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu của tỉnh.

Toàn cảnh hội
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

Trong 4 tháng đầu năm 2019, việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được hầu hết các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 TTHC, cập nhật, niêm yết công khai theo quy định. Các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 3.425 điều kiện kinh doanh, vượt 10,6% so với yêu cầu; trình và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hoá 6.776 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, vượt 36,5% so với yêu cầu, giúp tiết kiệm 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng...


Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp về cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện nghiêm việc kiểm soát TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành; khẩn trương hoàn thành việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC; đơn giản hoá chế độ báo cáo...


Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ đã triển khai tại hội nghị nhằm tạo bứt phá trong công tác cải cách TTHC, cải cách hành chính; Sở Nội vụ sớm bàn giao chức năng một cửa về Văn phòng UBND tỉnh theo quyết định của UBND tỉnh đã được ban hành; Văn phòng UBND tỉnh cần xây dựng báo cáo lĩnh vực cải cách TTHC theo hướng cụ thể, rõ ràng, xây dựng bảng biểu, phụ lục kèm theo cho hoàn chỉnh.


Hồng NgọcNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)