Từ ngày 1.5, Mỹ Hào hoạt động theo mô hình chính quyền đô thị

18:59, 02/05/2019

Ngày 1.5, Thị ủy, UBND thị xã Mỹ Hào và các cơ quan hành chính trên địa bàn hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Dự chúc mừng ngày đầu hoạt động của Thị ủy, UBND thị xã Mỹ Hào có ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

v
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản tặng hoa chúc mừng thị xã Mỹ Hào


Với những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Mỹ Hào đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và bảy phường thuộc thị xã Mỹ Hào, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mỹ Hào trước đây. Thị xã Mỹ Hào gồm 7 phường và 6 xã. Để chính thức đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền thị xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định đổi tên Đảng bộ huyện Mỹ Hào thành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào và chỉ định các chức danh lãnh đạo Thị ủy.


Tặng hoa, phát biểu chúc mừng thị xã Mỹ Hào, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản biểu dương quá trình phấn đấu của huyện để đạt được các tiêu chí để trở thành thị xã. Đồng thời đề nghị thị xã cần kiện toàn bộ máy theo chính quyền đô thị; xác định rõ mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của thị xã đến 2030; thực hiện quản lý đô thị, hạ tầng đồng bộ, quy hoạch các vùng phát triển kinh tế phù hợp; tiếp tục chú trọng chỉnh trang cảnh quan, môi trường đô thị, xây dựng thị xã ngày càng phát triển.


 Lệ Thu - Thế Anh     
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)