Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

20:36, 11/06/2019

Ngày 11.6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Toàn
Toàn cảnh buổi làm việc


Theo báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đến hết tháng 3.2019, có 161/161 xã, phường, thị trấn trong tỉnh hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử ra 5.448 vị tham gia ủy ban MTTQ cấp xã. Đến ngày 28.5.2019, 10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội MTTQ cấp huyện đã hiệp thương dân chủ, cử ra 478 ủy viên ủy ban MTTQ cấp huyện bảo đảm cơ cấu thành phần, cơ cấu kết hợp theo quy định…


Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 17  và 18.7.2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.


Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo I Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); báo cáo đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Tại buổi làm việc, đại biểu đoàn công tác trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các ban chuyên môn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên báo cáo khái quát với đoàn công tác một số nét cơ bản về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thời gian tổ chức đại hội, chủ đề, mục tiêu chính của đại hội, số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh... Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội đạt kết quả cao.


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao sự chủ động, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh trong công tác chuẩn bị đại hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; việc tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, huyện đúng thời gian, quy trình và chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội. Đồng thời lưu ý Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định, rà soát dự thảo văn kiện để tổ chức đại hội đúng quy trình, đủ nội dung, bảo đảm chất lượng. Báo cáo chính trị trình đại hội ngắn gọn, bảo đảm tính khái quát, thông qua kết quả các chương trình hành động, cuộc vận động, các phong trào thi đua nêu bật được sự đóng góp của MTTQ và các tổ chức thành viên vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; nêu bật tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Đề án nhân sự được chuẩn bị đúng quy định, số người tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đủ số lượng, đủ cơ cấu thành phần, bảo đảm chất lượng…


Đào Doan


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)