Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, lần thứ XXI

21:24, 14/06/2019

Ngày 14.6, tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) đã diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXI năm 2019 do Báo Thái Nguyên đăng cai tổ chức với chủ đề: “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay". Dự hội thảo có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện lãnh đạo  Báo Thái Nguyên trao cờ luân lưu đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII năm 2020 cho Báo Phú Thọ
Đại diện lãnh đạo Báo Thái Nguyên trao cờ luân lưu đăng cai Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII năm 2020 cho Báo Phú Thọ


Đề dẫn tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên Đỗ Thị Thìn  nhấn mạnh: Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, báo chí địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, định hướng chính trị; khẳng định chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, vừa là diễn đàn của nhân dân. Báo chí các địa phương đã tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...


Hội thảo lần này là dịp để các báo chia sẻ, học tập và trao đổi kinh nghiệm, góp phần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền của các tờ báo. Đây cũng là dịp để các báo trao đổi, nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn ở mỗi địa phương, đóng góp xây dựng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng nói chung, nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.


Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc đã tham luận những kinh nghiệm tuyên truyền, cách thức nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền, thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng; chọn lựa đề tài tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; đẩy mạnh nêu gương những điển hình tiên tiến…


Kết thúc hội thảo, đại diện lãnh đạo Báo Thái Nguyên đã trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII, năm 2020 cho Báo Phú Thọ.


Phạm ĐăngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)