Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí

19:26, 19/06/2019

Với vai trò là kênh truyền tải, cung cấp thông tin nhanh, chính xác nhất, thời gian qua, báo chí tỉnh nhà cùng với các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh đã kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh những tác phẩm báo chí phản ánh những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, nhiều tác phẩm báo chí còn mang tính gợi mở, dự đoán, dự báo, giúp các cơ quan quản lý, cơ quan tổ chức thực hiện giải quyết công việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời báo chí cũng đã có những đóng góp quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 3 cơ quan báo chí gồm: Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phố Hiến (Hội Văn học Nghệ thuật); 1 cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam, 1 phóng viên thường trú của Báo Nhân Dân, 6 phóng viên được cơ quan báo chí Trung ương cử theo dõi địa bàn tỉnh: 2 ấn phẩm đặc san gồm: Người Làm báo (Hội Nhà báo), Thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông); 19 bản tin, 1 báo điện tử, 31 trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương. Cùng với đó là 10 đài truyền thanh cấp huyện và 161 đài truyền thanh cấp xã. Toàn tỉnh hiện có hơn 90 nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ giai đoạn 2016 – 2020. Đến thời điểm hiện nay, các phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo chí trong tỉnh hoạt động đúng quy định, không có nhà báo bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, về hoạt động nghiệp vụ báo chí, thông tin trên báo chí hoặc sử dụng thẻ nhà báo không đúng mục đích, không có nhà báo bị xử lý kỷ luật…


Các cơ quan thường trú và phóng viên thường trú tại Hưng Yên đã thông tin kịp thời, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, về những kết quả trong thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo nên sự đồng thuận, là cơ sở để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là việc quảng bá về vùng đất, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hưng Yên trên các loại hình thông tin, bảo đảm có sức lan tỏa rộng khắp. 


Nhìn chung, hoạt động của các cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân; bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế; góp phần làm chuyển biến nhận thức, tạo được sự đồng thuận, giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Thông tin trên báo chí và hoạt động nghề nghiệp của các cơ quan báo chí, nhà báo trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật; không có tình trạng báo chí thương mại hóa.


Cùng với hoạt động báo chí, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về báo chí cũng được tỉnh quan tâm, tăng cường. Sở Thông tin và Truyền thông đã giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động báo chí, đưa báo chí tỉnh nhà hoạt động đi vào nền nếp, đúng quy định của việc xin phép và cấp phép, đúng tôn chỉ mục đích, bảo đảm sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, phản ánh trung thực quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham gia họp giao ban báo chí định kỳ hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức. Qua hội nghị giao ban báo chí, đánh giá tình hình quản lý hoạt động báo chí và định hướng thông tin tuyên truyền, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để báo chí tỉnh nhà hoạt động đúng quy định, tuyên truyền đúng định hướng. Đồng thời vào dịp 21.6 hàng năm, Sở tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tỉnh và cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh để tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các cơ quan báo chí. Đây cũng là dịp để cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và cơ quan báo chí có điều kiện trao đổi, nắm bắt thông tin, tuyên truyền kịp thời.


Ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí, những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp thông tin báo chí từ các cơ quan báo chí Trung ương, mạng xã hội phản ánh về tỉnh Hưng Yên theo tuần, báo cáo kịp thời các đồng chí lãnh đạo tỉnh những vấn đề báo chí phản ánh, từ đó để lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo kịp thời và định hướng tuyên truyền hoạt động của báo chí.


Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp, những thành tích đạt được trong quản lý báo chí và hoạt động báo chí, thời gian qua, hoạt động của báo chí Hưng Yên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: Nội dung thông tin, tuyên truyền chưa thật phong phú, đa dạng, ít các bài viết mang tính chuyên sâu, góp phần định hướng dư luận. Báo chí tỉnh nhà vẫn chưa thu hút, hấp dẫn nhiều độc giả. Công tác thông tin, tuyên truyền những vấn đề dư luận quan tâm còn chậm; thiếu vắng các tin, bài mang tính đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực khác... 


Trước tình hình đó, để hoạt động báo chí tỉnh nhà phát huy được thế mạnh, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thông tin tuyên truyền, trong thời gian tới, hoạt động báo chí của Hưng Yên cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tăng cường quản lý để báo chí hoạt động theo quy định tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo chí, có chế độ, chính sách và đầu tư thích hợp đối với lĩnh vực báo chí. Cần nâng cao chất lượng và hiệu quả bộ máy lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan báo chí. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, tác phong, kỹ năng nghề nghiệp và sự hiểu biết pháp luật của người làm báo; phải "vừa hồng, vừa chuyên", không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy tiếp cận với thông tin mới, mà còn phải có phẩm chất tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tỉnh táo trong xử lý thông tin. Cán bộ, phóng viên, những người làm báo phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tích cực thâm nhập vào thực tiễn cuộc sống, phát hiện những nhân tố, điển hình mới để tuyên truyền. Đồng thời, phải luôn là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho phù hợp với nhu cầu của người đọc, người xem, nhất là trong thời kỳ phát triển của công nghệ thông tin, internet hiện nay.


Phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, trên chặng đường mới, báo chí Hưng Yên luôn phát huy vai trò là cơ quan thông tin tuyên truyền, là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh tới đông đảo nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

Nhà báo Bùi Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)