Trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ I – năm 2018

17:28, 18/06/2019

Ngày 18.6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ I – năm 2018. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các
Các đại biểu dự lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ I – năm 2018


Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ I – năm 2018 có sự tham gia của 3 cơ quan báo chí và 6 đài truyền thanh cấp huyện với 62 tác phẩm dự thi ở 4 thể loại là Báo in, Báo hình, Báo phát thanh và Báo điện tử. Sau khi nhận tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã thành lập 2 Hội đồng chấm độc lập là Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các tác phẩm dự thi đều có nội dung phong phú, có tính thời sự và mang tính phát hiện, phản ánh toàn diện những nhân tố mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng chung khảo đã chấm, chọn được 21 tác phẩm xuất sắc, mang tính phát hiện các nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo và có bước đột phá.

v
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên trao Cờ tập thể Hội xuất sắc năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh


Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được của đội ngũ những người làm báo trong thời gian qua, đặc biệt là những tác giả, nhóm tác giả vinh dự được nhận giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ I – năm 2018. 


Thời gian tới, đồng chí yêu cầu đội ngũ những người làm báo trong tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục nắm vững và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Báo chí cần làm tốt hơn nữa vai trò định hướng dư luận xã hội, thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân đồng thời là diễn đàn rộng rãi để người dân tham gia trực tiếp vào quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; báo chí cần là một trong những lực lượng nòng cốt, kịp thời phát hiện đấu tranh, chống âm mưu diễn biến hòa bình, phản bác quan điểm, luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tích cực đi đầu trong việc lên án, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội. Tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí. Coi trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; Hội Nhà báo tỉnh cần chú trọng làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên. Tổ chức tốt hơn nữa giải báo chí Nguyễn Văn Linh, thu hút ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc. Có hình thức tôn vinh, khen thưởng, động viên kịp thời những tác giả có tác phẩm xuất sắc về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện; đối với các cấp, ngành, địa phương tiếp tục làm tốt công tác định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí để báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.


Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải cho 21 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó có 1 giải A, 6 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích. 


Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã được nhận Cờ đơn vị xuất sắc khối thi đua các tổ chức xã hội, nghề nghiệp năm 2018 của UBND tỉnh; nhận Cờ tập thể Hội xuất sắc năm 2018 của Hội Nhà báo Việt Nam.


 Hồng Ngọc – Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)