Giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm

19:18, 08/07/2019

Ngày 8.7, tại Trụ sở Tỉnh ủy diễn ra hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ca
Các đại biểu dự hội nghị


6 tháng đầu năm, công tác dân vận tiếp tục có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm, chú trọng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết trong lãnh đạo, điều hành về công tác dân vận. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh theo kế hoạch thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019. Lực lượng vũ trang các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong nghiệp vụ và trong mối quan hệ với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh... 


6 tháng cuối năm, Ban dân vận các cấp tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; gắn phong trào thi đua Dân vận khéo với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019, trọng tâm là thực hiện cải cách hành chính, tiếp dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở...


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bổ sung và làm rõ thêm những kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác dân vận; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác phòng, chống lụt bão, phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi…; tiếp tục tham mưu với cấp ủy đẩy mạnh thực hiện Đề án số 01 – ĐA/TU, ngày 5.5.2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Đề án số 02 – ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp, giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp công tác dân vận với các ban, ngành: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Hội Nhà báo tỉnh...

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với UBND các cấp, thực hiện Kế hoạch số 10 ngày 26.2.2019 về phối hợp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của công chức trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng về cơ sở, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua  yêu nước gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo…


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)