Hưng Yên: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng cuối năm

20:12, 17/07/2019

Ngày 17.7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí: Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nghiêm túc triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và kịp thời bổ sung, điều chỉnh theo chỉ đạo của Trung ương. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các tổ chức đảng tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình; tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ... Kết quả, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 920 đảng viên, giám sát 413 đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 408 tổ chức đảng, giám sát 193 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 174 đảng viên, 39 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 342 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 121 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng... Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các tiêu cực khác; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.


6 tháng cuối năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phấn đấu thực hiện toàn diện, hoàn thành chương trình đề ra; tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, không để phát sinh phức tạp; kết luận xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.


Tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản quán triệt Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18.6.2019 của Ban Bí thư quy định về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp; coi trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan kiểm tra của Đảng với các Ban Đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật, giữa kiểm tra, giám sát trong Đảng với thanh tra, kiểm toán, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân; chủ động rà soát, xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn tồn đọng; chú trọng kiểm tra việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu theo thẩm quyền; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, trong đó ưu tiên lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh để chuẩn bị tốt nhân sự cho ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ đại hội Đảng 2020 - 2025...


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)