Khai mạc kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa XVI

19:32, 09/07/2019

Ngày 9.7, HĐND tỉnh khoá XVI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ chín để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và xem xét, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. 

 

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

 

Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
Ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp


Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa XVI có nhiều nội dung quan trọng. Để hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp, các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát đúng, nhằm giúp cho HĐND tỉnh có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và lòng mong mỏi của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 


Tiếp đó, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,65%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 15 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt 6.709 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch năm, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa 4.821 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 141/145 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 97,2%. Công tác giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được đẩy mạnh. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh, trật tự được tăng cường.


Trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên và các đề án khuyến công, xúc tiến thương mại; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chương trình hành động về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công; tăng cường các biện pháp thu ngân sách; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại gắn với giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội… 


Tiếp theo, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín – HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đọc các tờ trình và dự thảo nghị quyết về các chính sách đặc thù của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, đơn vị trình bày báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền như: Một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với đội ngũ làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019 - 2020; về việc sáp nhập thôn để thành lập thôn mới của 2 xã thuộc thị xã Mỹ Hào; tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019...


Tại kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo đúng trình tự và quy định. Sau các nội dung làm việc tại hội trường, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ.


Theo chương trình làm việc, ngày mai 10.7, kỳ họp thứ chín - HĐND tỉnh khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ hai và bế mạc.


Ngọc Luyện - Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)