Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930-1.8.2019) 

Không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới

19:45, 31/07/2019

Cách đây 89 năm, ngày 1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1.8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Tài liệu này khi được phát hành có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta trong phong trào giải phóng dân tộc.

Các tập thể có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo được
Các tập thể có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen


Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1.8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1.8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. Đó là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. 


Trải qua lịch sử 89 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, cho cấp ủy trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục… của công tác tuyên giáo luôn thống nhất và xuyên suốt. Ngành tuyên giáo đã có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong việc giành và giữ chính quyền, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thành tựu chung đó, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh Hưng Yên đã không ngừng phát triển, có những đóng góp không nhỏ, thực sự là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân và là hạt nhân quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.


Từ sau ngày tỉnh Hưng Yên được tái lập (tháng 1.1997), với tâm thế lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tỉnh, mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn: Lực lượng còn mỏng, cơ sở vật chất lại thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ công tác không đủ... song với quan điểm: Đội ngũ có thể bổ sung, thiếu thốn có thể khắc phục, riêng nhiệm vụ thì không thể không hoàn thành, ngành Tuyên giáo của tỉnh nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn ban đầu, làm chủ trận địa, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu và hiệu quả hơn.


   Những năm qua, ngành Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần nâng cao nhận thức, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội của địa phương.


Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đại hội đảng bộ các cấp; quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, bằng nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên giáo của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực; nhiều cách làm mới, sáng tạo bước đầu đã khẳng định hướng đi đúng, đem lại kết quả, hiệu quả cụ thể: Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy cụ thể hóa nhiều giải pháp, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có chất lượng. Trọng tâm là việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, thống nhất cao về ý chí và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đẩy nhanh quá trình đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. 


Công tác tuyên truyền đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức thực hiện, khắc phục dần tính xơ cứng, đơn điệu một chiều. Ngoài việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã tập trung tuyên truyền về các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức gần 700 hội nghị báo cáo viên, thông tin cho hơn 3.000 lượt người nghe các chuyên đề về thời sự - kinh tế - chính trị - xã hội. Biên tập và phát hành 6 số Bản tin thông báo nội bộ (Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng), với lượng phát hành trên 240.000 cuốn. Đây thực sự là những con số rất ấn tượng, cho thấy những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 


Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí được duy trì đều đặn và từng bước đổi mới, chất lượng các cuộc giao ban báo chí định kỳ được nâng cao, cung cấp thông tin nhiều hơn cho các cơ quan báo chí; giải đáp, xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã kịp thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35), Tổ thư ký, Nhóm chuyên gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và thông tin xấu, độc trên Internet… bước đầu hoạt động hiệu quả. 


Một điểm nhấn quan trọng trong thành tích đạt được của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng, ngành Tuyên giáo của tỉnh nói chung trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tham mưu tổ chức thành công Chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hưng Yên đinh ninh lời Bác”; tổng kết Cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Hưng Yên năm 2018 và phát hành Cuốn sách “Tướng lĩnh Hưng Yên thời đại Hồ Chí Minh”. Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người gắn với nội dung 10 lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên, Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hưng Yên đinh ninh lời Bác” là sự kiện có tầm vóc và quy mô lớn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tỉnh, tạo được ấn tượng sâu đậm đối với bạn bè trong và ngoài nước về một vùng đất văn hiến, cách mạng và phát triển.


 Công tác khoa giáo, nhất là việc triển khai thực hiện đề tài khoa học; hoạt động phối hợp với các sở, ngành khoa giáo tiếp tục được duy trì nền nếp. Ban hành và triển khai Chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các sở, ngành, hội tỉnh năm 2019. Công tác văn hóa, văn nghệ được chú trọng; đã hướng dẫn tổ chức, tuyên truyền và kịp thời theo dõi, nắm bắt, đánh giá các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội trên địa bàn tỉnh.


Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được toàn ngành triển khai tích cực, hiệu quả. Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ địa phương tiếp tục được quan tâm. Tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tái bản 3 tập Lịch sử Đảng bộ tỉnh... Đây là những cuốn sách được xuất bản với dung lượng đồ sộ, hàm lượng thông tin, có ý nghĩa chính trị cao. 


Thành tựu đạt được qua các thời kỳ là hành trang, điểm tựa vững chắc để ngành Tuyên giáo cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vững tin bước vào thời kỳ mới. 6 tháng cuối năm 2019, dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều bất ổn. Đây cũng là thời gian quan trọng đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang triển khai, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy công tác tuyên giáo cần chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:


Một là, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của các cấp ủy, chương trình, đề án của tỉnh và các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đổi mới, sáng tạo trong tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa  XII về xây dựng Đảng.


Hai là, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành liên quan, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, định hướng báo chí. Chủ động phát hiện và đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp giải pháp để tuyên truyền, giải thích, ứng phó kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh ở địa phương, cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.


Ba là, tiếp tục tham mưu tổ chức có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35) các cấp; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động nắm bắt; tăng cường điều tra, nghiên cứu tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội để tham mưu chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội.


Bốn là, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc ghi danh sổ ghi đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (2.9.1969 – 2.9.2019).


Năm là, làm tốt công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường định hướng tư tưởng trong hoạt động văn hóa - văn nghệ và đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh; khích lệ, động viên, tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực sáng tác, có nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần phục vụ quê hương, đất nước.


Phát huy truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (1930 - 2019), 72 năm thành lập ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1947 - 2019), trước những yêu cầu trong giai đoạn mới và nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng và mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh; chủ động đổi mới nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Trần Thị Thanh Thủy

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)