Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

20:17, 17/07/2019

Chiều 17.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự ngày làm việc thứ nhất có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 300 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 Các đại biểu dự đại hội
Các đại biểu dự Đại hội


Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận và Phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra trong 2 ngày 17 và 18.7. Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký đại hội; thông qua nội quy, nội dung, chương trình đại hội; thông qua báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội; trình bày tổng hợp các ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV... 


Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Uỷ ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã đề ra; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ  XIV.


Tiếp đó, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận, tập trung vào các nội dung như: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; phát huy vai trò công tác khuyến học, khuyến tài...


Ngày mai 18.7, đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với việc xem xét thông qua báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2014-2019 trình đại hội; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; thông qua nghị quyết đại hội.


Thanh Huyền – Lê Hiếu


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)